Usborne knight and castles

Usborne knight and castles – Hiệp sĩ và lâu đài, cuốn sách đưa độc giả mới bắt đầu vào một chuyến đi trở về thời trung cổ để tìm hiểu cảm giác của một hiệp sĩ và sống trong một lâu đài, tìm hiểu cách họ chiến đấu và những gì họ làm cho vui. Bao gồm tiểu sử ngắn của các hiệp sĩ nổi tiếng và mô tả về các lâu đài vẫn còn có thể nhìn thấy ngày nay. Một phần của Chương trình Đọc hiểu được phát triển với các chuyên gia đọc tại Đại học Roehampton. Liên kết Internet đến các trang web được lựa chọn cẩn thận tiết lộ thêm về hiệp sĩ và lâu đài.

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON