Sách Busy book – Tặng kéo + keo dán

  • Mình khuyên thật các bạn có con nhỏ từ 2- 5 tuổi nên có 1 cuốn #Busy_book này trong nhà.?Vừa luyện khéo tay cắt kéo, vừa nhận biết hình dạng, màu sắc, chơi hình bóng, học từ vựng….đủ trò khiến các bé ngồi chơi cả buổi mà không chán
  • ?Sách hơn 80 tờ, được in 1 mặt để các bé có thể cắt dán được, khổ to đoành