Tag Archives: Usborne knight and castles

Usborne knight and castles

Usborne knight and castles – Hiệp sĩ và lâu đài, cuốn sách đưa độc giả mới bắt đầu vào một chuyến đi trở về thời trung cổ để tìm hiểu cảm giác của một hiệp sĩ và sống trong một lâu đài, tìm hiểu cách họ chiến đấu và những gì họ làm cho vui. […]