Tag Archives: Phonics Poetry Pages

Phonics Poetry Pages

Trẻ em sẽ kêu gọi để hoàn thành những bài thơ quyến rũ trên các trang sẵn sàng này. Khi họ điền vào các kết hợp chữ cái hoặc chữ cái bị thiếu để hoàn thành mỗi bài thơ, trẻ em đã lặp lại các cơ hội để đánh vần, viết và đọc các từ […]