Phonics Poetry Pages

Trẻ em sẽ kêu gọi để hoàn thành những bài thơ quyến rũ trên các trang sẵn sàng này. Khi họ điền vào các kết hợp chữ cái hoặc chữ cái bị thiếu để hoàn thành mỗi bài thơ, trẻ em đã lặp lại các cơ hội để đánh vần, viết và đọc các từ có chứa mẫu chính tả âm thanh được nhắm mục tiêu. Bài thơ có tính năng dự đoán, văn bản có vần điệu và liên kết với các chủ đề phổ biến như mùa, động vật, tất cả về tôi, theo chỉ dẫn và số. Các kỹ năng bao gồm nguyên âm ngắn và dài, kết hợp nguyên âm, pha trộn, bản dịch, và nhiều hơn nữa. Cũng hoàn hảo cho việc đọc độc lập hoặc thực hành đọc to! Để sử dụng với Lớp K-2.

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON Ạ