Smart English Bộ 5 quyển

400,000VNĐ 220,000VNĐ

Nếu con 6-8t học tiếng Anh 1 thời gian, bố mẹ muốn tìm bộ ngữ pháp màu sắc sống động, cấu trúc phù hợp thì tham khảo bộ này cho con làm trước khi học ngữ pháp sâu với các bộ my first grammar, new round up.
Hoặc với các con đã học lâu lâu mà bị rỗng kiến thức ngữ pháp thì cũng làm bộ này để con không chán.
Học ngữ pháp chỉ bằng cách học, luyện nhiều sẽ nhớ.
☘️Bộ sách gồm 5 level màu như ảnh của nhà xuất bản E Future nổi tiếng.
📌Giá: #220k/ 5 level
Smart English Bộ 5 quyển

400,000VNĐ 220,000VNĐ