Finger prints 1- A4- 2cuốn + file nghe

290,000VNĐ 150,000VNĐ

Finger prints là một khóa học tiếng Anh Mỹ ba cấp độ dành cho người học mầm non. Nó sử dụng phương pháp thực hành để kích thích sử dụng ngôn ngữ của trẻ em trong bối cảnh phát triển rộng hơn. Thông tin sách: Kích thước khổ A4, KLT: 2 cuốn/ 1level

 

Finger prints 1- A4- 2cuốn + file nghe

290,000VNĐ 150,000VNĐ