Sách Macmillan Foundation Skill- Reading 1- A4

160,000VNĐ 69,000VNĐ

Macmillan Foundation Skill- Reading 1 là chương trình phát triển các kỹ năng ngôn ngữ trong các lớp học tiểu học hoặc ở nhà. Đọc hiểu giới thiệu cho trẻ em một loạt các tiểu thuyết, phi hư cấu và thơ, với các hoạt động được phân loại cẩn thận. Thông tin sách: kích thước khổ A4, in màu chất lượng cao, bìa cứng cán bóng, chống nước, sách gáy xoắn.

 

 

Sách Macmillan Foundation Skill- Reading 1- A4

160,000VNĐ 69,000VNĐ