Oxford Phonics World Readers- 15 cuốn + file nghe

330,000VNĐ 155,000VNĐ

?Oxford Phonics World Readers là bộ truyện Anh ngữ 5 cấp độ do NXB Oxford University Press ấn hành dành cho các bạn nhỏ học Phonics tiếng Anh.
⚡️Toàn bộ 5 cấp độ gồm 15 quyển và 15 Audio CD được chuyển thành Mp3.
Sách in cực mới, nét, đẹp, 100% giống ảnh chụp
⚡️Dưới đây là danh sách các cuốn trong bộ Oxford Phonics World Readers Complete 5 Levels Set:
? Phonics World Readers Level 1
– Rabbit’s House
– The Picnic
– What I Want
? Phonics World Readers Level 2
– At the Farm
– Fun in the Mud
– No Jam!
? Phonics World Readers Level 3
– A Day with Mom
– At the Bay
– I Am a Spy!
? Phonics World Readers Level 4
– A Nice Trip
– Fun Day at School
– On a Ship
? Phonics World Readers Level 5
– Dawn’s Hiccups
– I Love the City!
– The Painter Is in Town

? Thông tin Sách:
– Số trang: 16 trang/ cuốn
– Kích thước A5 (14,8X21 cm)

Oxford Phonics World Readers- 15 cuốn + file nghe

330,000VNĐ 155,000VNĐ