Hình tô màu cho bé

Tô màu chữ cái nào các mẹ. Các mẹ in cho con tô nhé, in xong đừng đưa hết cho các con tô, mà học chữ cái nào thì cho con tô chữ đó, hoặc đóng thành quyển cho đỡ lạc trôi ạ.
CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON