Câu chuyện về các ngày lễ trong năm

Trong một năm có rất nhiều ngày lễ, giáng sinh, ngày tết,… mình đã biết, có những ngày lễ mình chưa biết, hoặc nhưng ngày lễ đã biết tuy nhiên chưa được nghe về lịch sử của nó, ba mẹ hãy tải những file này đọc cho con nghe để hiểu hơn nha.

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI