Easy English with games and activities 2

Bộ sách gồm 5 cuốn sách hoạt động mới này được tạo ra để cho phép học sinh ôn tập và củng cố ngữ pháp và từ vựng đã học trong năm học. Học sinh có thể thực hành tiếng Anh một cách độc lập thông qua việc liên quan đến các bài tập, cho dù trong lớp hoặc thông qua việc sử dụng ở nhà như một cuốn sách bài tập hoặc sách kỳ nghỉ. Mỗi cuốn sách chứa các chủ đề được tìm thấy trong giáo trình của sách khóa học tiếng Anh tiểu học điển hình. Có rất nhiều hoạt động thú vị, thiết thực liên quan đến việc lắng nghe, làm và sáng tạo.

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON