Tag Archives: family and friends

Family and Friends là lựa chọn sáng suốt cho học sinh Tiểu học khi học Tiếng Anh?

Phát triển toàn diện, đồng đều bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết Trước hết, “Family and Friends” giúp phát triển các kỹ năng Tiếng Anh với nhiều phương pháp rõ ràng, phù hợp cho trẻ em ở cấp tiểu học. Mỗi bài học có từng mục tiêu cụ thể, các hoạt […]