Tag Archives: 3

Smart phonics 1, 2, 3

Bộ sách ” Smart Phonic 1,2,3 ” là một chuỗi 5 cấp độ dễ dạy dành cho học sinh tiếu học đang học Tiếng Anh như một ngoại ngữ. Những cuốn sách được viết đặc biệt cho sinh viên ở châu Á. Bộ sách bắt đầu với các âm đơn, sau đó thêm các nguyên […]