The Presidents Visual Encyclopedia DK

210,000VNĐ

Khám phá cuộc sống của 45 tổng thống Mỹ, cũng như các đệ nhất phu nhân đáng chú ý, các bài phát biểu nổi tiếng và các sự kiện hiến pháp lớn, với hướng dẫn tham khảo trực quan này cho các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ.

Từ George Washington đến Donald Trump, Bách khoa toàn thư trực quan trình bày một cái nhìn sâu sắc độc đáo về cuộc sống trong Nhà Trắng. Hơn 150 mục dễ đọc bao gồm các tổng thống, đệ nhất phu nhân, Mua hàng Louisiana, Địa chỉ Gettysburg, và hơn 200 bức ảnh hấp dẫn bổ sung kiến ​​thức của trẻ em về những nhà lãnh đạo này và những khoảnh khắc quan trọng xác định thời gian của họ tại văn phòng .

Được tạo ra cùng với Viện Smithsonian, Bách khoa toàn thư trực quan là hướng dẫn tham khảo một cửa hoàn hảo, dạy cho trẻ em tất cả những gì chúng cần biết về lịch sử của Hoa Kỳ và tác động đáng chú ý của đất nước chúng ta đối với phần còn lại của thế giới.

The Presidents Visual Encyclopedia DK

210,000VNĐ