Opposites – Sách về từ trái nghĩa hay cho bé

Opposites là bộ sách miêu tả về các từ trái nghĩa, so sánh sự khác nhau giữa chúng, bắng phương pháp đổi nghịch, lô gíc với nhau, giúp bé có thể nhớ 2 từ một lúc.

CÁC MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON