Tag Archives: Truyện tranh về chú thằn lằn nhỏ có tên Gecko – Gecko on the wall

Truyện tranh về chú thằn lằn nhỏ có tên Gecko – Gecko on the wall

Cuốn sách “Gecko on the wall” bao gồm nhiều hình ảnh minh họa kể về chú thằn lằn nhỏ có tên Gecko. Truyện có nhiều hình ảnh đầy màu sắc, từ ngữ được thiết kế dưới dạng các đoạn thơ nhỏ giàu vần điệu nên chắc chắn trẻ rất thích thú, với những hình ảnh sinh động, […]