Tag Archives: Get Ready For School – Alphabet book

Get Ready For School – Alphabet book

Cuốn sách rất ngắn gọn, xúc tích cho các bé mới bắt đầu học Tiếng Anh, hãy sẵn sàng cho trường học Một cách thú vị và tương tác cho trẻ nghe và học 120 từ hàng ngày được nói bởi một người nói tiếng Anh bản địa. Mỗi trong bốn thẻ chủ đề hai […]