Tiếng anh trình độ 1- 30 cuốn + file nghe

560,000VNĐ 237,000VNĐ

Bộ sách tiếng anh trẻ em trình độ 1
Trong tất cả các quyển sách tiếng anh cho bé mà mình có thì bộ này có vẻ là đơn giản nhất. Rất thích hợp cho các bé làm quen với sách đầu tiên.
Bộ sách này gồm 30 quyển được xếp theo mức độ khó tăng dần.
Danh sách các cuốn bao gồm:
01 Get Ready
02 A Kitchen
03 My Body
04 The Party
05 The City
06 I Can Nap
07 The Bus
08 I Like School
09 Sam Can
10 Come in the Barn
11 This Pig
12 The Pit
13 It Is for Kip
14 Where Do I Go
15 You Can Go, Ron
16 Where Is My Hat
17 One, Two, Pop, Pop, Pop!
18 Go, Max, Go!
19 The Box
20 We Want a Pet
21 Get the Hen!
22 Where Will They Go
23 They Do a Good Job
24 Will Zig Get Well
25 In the Tub
26 The Big Bun
27 What Do I Have
28 Pup on the Go
29 Tim Will Go
30 Pam and Hal
————————————————
– NXB: Harcourt
– Số trang: 12 trang x 30 cuốn
– Kích thước: khổ A5

Tiếng anh trình độ 1- 30 cuốn + file nghe

560,000VNĐ 237,000VNĐ