Dk Grammar and Puntuation

130,000VNĐ

Một cuốn sách rõ ràng, chính xác và toàn diện sẽ cung cấp cho trẻ em các công cụ để xây dựng sự tự tin trong việc đọc, viết và hiểu thông qua giải thích trực quan.

Từ khi sử dụng giới từ hoặc đại từ đến cách sử dụng dấu phẩy hoặc dấu hai chấm, Hướng dẫn trực quan về ngữ pháp và dấu câu bao gồm tất cả các chủ đề ngữ pháp quan trọng nhất theo kiểu chữ ký của DK. Mỗi ví dụ được cung cấp được hỗ trợ bởi một hình ảnh, làm cho nó có thể truy cập và dễ hiểu, văn bản và sự lặp lại rõ ràng và đơn giản giúp củng cố kiến ​​thức và hiểu biết.

Hướng dẫn trực quan về ngữ pháp và dấu câu sẽ cải thiện sự tự tin của trẻ trong việc sử dụng các khối xây dựng của đọc và viết, và là một cuốn sách chúng sẽ đề cập nhiều lần.

Dk Grammar and Puntuation

130,000VNĐ