Cuốn sách Reading Comprehension

200,000VNĐ 119,000VNĐ

  • ???Giúp con học tiếng anh qua 45 bài đọc hiểu ứng với 45 chủ đề thông dụng kết hợp hình ảnh minh họa sinh động. Tổng 104 trang
  • ??Các chủ đề như: giới thiệu bản thân, gia đình, các buổi trong ngày, các mùa trong năm,…
Giúp con học tiếng anh qua 45 bài đọc hiểu ứng với 45 chủ đề thông dụng kết hợp hình ảnh minh họa sinh động. Tổng 104 trang
Cuốn sách Reading Comprehension

200,000VNĐ 119,000VNĐ